Met de jaarlijkse actie Kerkbalans roepen we u op om aan de St. Josephkerk te doneren, zodat de parochiekern kan voortbestaan in het geven van geestelijke steun, gemeenschap, maar ook de verwarming en het onderhoud.

Als u een gift doet, mag u die in principe aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor de voorwaarden voor het aftrekken van giften kunt u de website van de Belastingdienst te raadplegen. 

Een periodieke gift

U mag al uw giften volledig aftrekken als u ze in een overeenkomst voor ten minste vijf jaar vastlegt. Vul hiervoor de overeenkomst voor een periodieke gift in. De overeenkomst bestaat uit twee identieke exemplaren. U stuurt ze beide (ondertekend) op naar de parochiekern:
Herensingel 3
2331 GN Leiden
Vervolgens ontvangt u één exemplaar terug, ondertekend door de parochie, voor uw eigen administratie. Leg ook uw giften aan andere goede doelen vast in overeenkomsten voor maximale belastingaftrek.

Een gewone gift

Gewone giften kunt u boven een bepaald percentage van uw inkomen aftrekken. Die beperking geldt niet als u een periodieke gift wilt geven. U kunt giften overmaken via:

Rekening: NL57 INGB 0000 6023 34
Ten name van: HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph, te Leiden

Schenking bij overlijden

Ook kunt u uw parochie ondersteunen na uw overlijden, door middel van een schenking of legaat via uw testament. Als ANBI instelling betalen wij over het verkegen bedrag geen erfbelasting. Natuurlijk kunnen wij u hierbij helpen om dit te regelen bij de notaris.

ANBI status

De Rooms Katholieke Kerk in Nederland, waaronder de parochie van de HH Petrus en Paulus is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN/fiscaal nummer 823765714.

ANBI voordelen

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag (boven een bepaalde drempel) aftrekken van de Inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies onder druk staan, van groot belang.

Scroll to Top
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux