Sacramenten

Ziekenzalving

De ziekenzalving brengt Jezus dichtbij de zieken. Zij ontvangen een innerlijke kracht zich over te geven aan de Heer. Ook ontvangen zij het gevoel van verbondenheid met Jezus (mee-)lijden. Daarnaast is er soms ook sprake van lichamelijk aansterken.De ziekenzalving betekent niet dat de dood nabij is. Het is een sacrament bij ernstige of langdurige ziekten, bij een zware operatie, bij moeilijke psychische problemen. En ook... als de dood nabij is. Alleen een priester kan de ziekenzalving geven. Anderen kunnen natuurlijk altijd bidden, maar dan zonder te zalven met olie of iets wat erop lijkt. Er is een verschil tussen ons waardevolle bidden en de bijzondere werking van dit sacrament.

Naast de individuele toediening van de Ziekenzalving kan iemand ook kiezen om dit Sacrament gezamenlijk met anderen te ontvangen. Eénmaal per jaar op de ochtend van de ouderenviering in de maand juni is er een gezamenlijke Ziekenzalving. Bij stervensgevaar is het belangrijk dit Sacrament te ontvangen. De prieser zal op verzoek zo snel mogelijk komen. Maar wacht u niet tot het laatste moment hiermee! Want waarom zouden we ons de kracht en bijstand van de Heer onthouden in de laatste fase van ons leven?!

Jezus wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde. De  Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met-ons, God-voor-ons, God-in-ons.

Contact

Voor vragen: pastoor J.H. Smith, 071 5218113, jhsmithpr@gmail.com 
Bij onvoorziene dringende situaties: 071 5130700 of  06 23752674

Uitvaarttelefoon

Uitsluitend te gebruiken bij:
Aanvraag van de laatste sacramenten bij stervenden.
Aanvraag uitvaartdienst door uitvaartonderneming.
Tel. 06 20889362

RK Begraafplaats Zijlpoort

De katholieke begraafplaats aan de haven in Leiden heeft een eigen website. Zie daarvoor: begraafplaatszijlpoort.nl