Geloofsuitleg

Alpha cursus

Elk jaar begint weer een serie eigentijdse 10-weken cursus over de kernpunten van het geloof.

Aanmelden bij de pastoor via: jhsmithpr@gmail.com

Meer informatie