Diaconie

Speciale band met Haïti

We hebben een band met de St. Josephkerk in Carcasse, Haïti. Voor langere tijd ondersteunen we deze parochie in de opbouw van de kerk en de diaconie. De ondersteuning bestaat uit het feit dat wij elkaar 'zien'. Geloofsgenoten daar hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan in de opbouw van de kerk. Wij leren geloofsgenoten kennen die onder heel andere omstandigheden leven. We zijn immers een wereldkerk. Door bidden, wederzijds begrip en financiële ondersteuning krijgt dit 'zien' gestalte.

Contactpersoon: Mw. K. Rood, 06-52164113, anedukainterafro@wanadoo.nl 

Persbericht: Sint Josephkerk in actie voor Haïti

17 oktober 2016 - Haïti heeft het wederom zwaar. Na de verwoestende aardbeving van 2010 is Haïti vorige week getroffen door een dodelijke orkaan. Dood en verderf komen weer uitgebreid aan ons voorbij. Niet alleen de bekende hulporganisaties komen in beweging voor Haïti, ook de Leidse Sint Josephkerk aan de Herensingel komt in actie. 

De Sint Josephkerk uit Leiden heeft namelijk al meer dan 10 jaar een kerkenband met een vergelijkbare Sint Josephkerk op Haïti. Door de directe contacten binnen die kerkenband ondersteunt de Leidse Sint Josephkerk al meer dan 10 jaar haar naamgenoot op Haïti heel concreet en heel direct. Zonder bemoeienis van tussenpartijen. Donaties komen dan ook rechtstreeks bij de noodlijdenden terecht. De Sint Josephkerk komt nu extra in beweging om de noden van van de Sint Josephkerk op Haïti te verlichten. Donaties zijn welkom op bankrekening NL57 INGB 0000 60.23.34 t.n.v. HHPP OLV Hemelvaart en St Joseph Leiden o.v.v. Haiti.

Op het katholieke Haïti zijn kerken veel meer dan godshuizen. Het zijn vaak plekken van waaruit onderwijs wordt georganiseerd, of gezondheidszorg, of woonruimte enz. De Sint Josephkerk in het plaatsje Carcasse op Haïti is zo'n kerk. De Haïtiaanse pastoor Verdieu is daar al vele jaren actief om de gemeenschap op allerlei fronten op te bouwen, mede met behulp van de Sint Josephkerk in Leiden. De afgelopen week ontving de Leidse Sint Josephgemeenschap de eerste e-mailberichten van deze pastoor van na de orkaan. Pastoor Verdieu heeft 12 uur moeten lopen om bij een plek te komen vanwaar hij deze e-mails kon versturen. Het plaatsje Carcasse is door de orkaan zwaar beschadigd geraakt. Er zijn doden en gewonden te betreuren. Huizen en oogsten zijn compleet weggevaagd en besmettelijke ziekten liggen op de loer. Ook de kerk en de school hebben veel te lijden gehad. Het dak is er afgewaaid en diverse muren zijn ingestort. Het moge duidelijk zijn dat nagenoeg alle opgebouwde voorzieningen uit de afgelopen jaren verloren zijn gegaan. Pastoor Verdieu staat voor een grote opdracht om dit alles weer op te bouwen. Daarin wordt hij van harte ondersteund door de gemeenschap van de Leidse Sint Josephkerk die diverse acties heeft opgestart om hem te ondersteunen. Het grote voordeel van deze vorm van ondersteuning is dat donaties direct kunnen worden overgemaakt naar de plaatselijke Sint Josephgemeenschap in Carcasse. Hier zijn geen tussenpartijen bij betrokken. De contacten tussen Leiden en Carcasse zijn zo goed en zo direct dat Pastoor Verdieu meerdere keren per jaar foto's maakt van de verbeteringen in de leefomstandigheden en per e-mail aan Leiden toestuurt. Vaak voorzien van een uitgebreid verslag. Dit geeft de Leidse Josephgemeenschap een vertrouwd gevoel dat haar gaven op de juiste plek terechtkomen.

De Leidse Sint Josephkerk stelt haar bankrekeningnummer nu ter beschikking voor iedereen die Pastoor Verdieu in Carcasse wil ondersteunen. De kerk zal op verschillende momenten in de komende maanden de ontvangen giften één op één overmaken.
 
Voor meer informatie:
 
MOV groep Sint Josephkerk Leiden:
Marie-Bernard Waterdrinker, tel: 071 - 5216136 of e-mail: mb.waterdrinker@ziggo.nl

Zie ook het bericht op www.dichtbij.nl